Begrafeniskosten

Er zijn drie soorten graven: eigen graven, algemene graven en kindergraven.

Een eigen graf
Een eigen graf wordt ook wel familiegraf genoemd. U koopt het graf voor een minimaal aantal jaren, vaak is dit 30 jaar. Daarna is telkens verlenging voor maximaal tien jaar mogelijk, zodat het graf altijd kan blijven bestaan.

Een algemeen graf
Een algemeen graf is een graf bestemd voor meerdere overledenen, die geen onderlinge (familie) relatie hebben. Er zijn ook algemene graven voor kinderen. U huurt alleen een plaats in het graf. De locatie van het graf kunt u niet zelf bepalen. Een algemeen graf blijft tien jaar bestaan en wordt daarna, wanneer dit nodig is om ruimte te creeëren, geruimd.

Een kindergraf
Op de meeste begraafplaatsen heeft men aparte kindergraven, waar kinderen in eigen sfeer en intimiteit begraven kunnen worden. De graven zijn kleiner en bieden plaats aan 1 kind.

Natuurbegraafplaats

Op Heidepol in Arnhem kunt u alleen een graf kopen met eeuwigdurend rust. Deze graven variëren in kosten, afhankelijk van de plaats, van € 3.750,- tot € 5.000,-

In Alphen op natuurbegraafplaats De Hoevens kunt u een graf kopen met rechten voor 50 jr of eeuwigdurend, waarbij het graf opgaat in de natuur (bos, heide, grasland) www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl

Kosten natuurbegraafplaats De Hoevens
Graf, 50 jr recht voor één persoon € 4.000,-/voor twee personen € 6.500,-
Graf, eeuwigdurend, voor één persoon € 5.700,-/voor twee personen € 10.000,-natuurbegraafplaats

Kosten gemeente Werkendam
Eigen graf, 30 jr € 3.932.88
Algemeen graf, 15 jr € 1.549.46
Bijzetting € 1.093,-

Kosten gemeente Woudrichem
Eigen graf, 30 jr € 3.360,-/€ 4.327,-
Algemeen graf, incl begraafrecht, 20 jr € 1.900,-

< Terug naar vorige pagina